Как да изчислим площта на апартамент

Законодателството в Закона на строителството, е многопластово, сложно и почти неразбираемо за обикновените граждани.

Често може да се намерят оферти на жилища с посочена площ, в която е прибавена квадратурата на идеалните части от цялата сграда.

С течение на годините площта на жилищата се е определяла по различни начини, което означава, че в нотариалните актове за едни и същи жилища, продадени в различни години, може да е вписана различна квадратура.

До 1991 г. в документите за собственост, застроената площ се изчислява като сбор на квадратурите на всички помещения, дебелината на зидовете +1/4 от площта на балкони, лоджии, тераси.

След 1991 г. вече се изчислява, като в квадратурата на жилището се включват с цялата си квадратура балкони, лоджии и тераси.

По-долу са описани няколко прости правила, които можем да ползваме, за да изчислим правилно застроената площ на всеки самостоятелен обект в сграда – апартамент, ателие, офис, магазин, гараж и други. Всеки такъв обект има точно определена застроена площ, която се описва още в архитектурния проект.

Застроената площ се определя спрямо ограждащите стени по следните прости правила:

  • застроена площ на апартамент (или на друг самостоятелен обект), разположена на повече от един етаж, е сборът от застроените площи на отделните му етажи, включително площта на стълбищата в тях;
  • при външни ограждащи стени без отвори, в застроената площ влиза 1/2 от дебелината, а другата 1/2 е към общите части на сградата;
  • при външни ограждащи стени с отвори (прозорци или врата за балкон) в застроената площ на апартамента влиза цялата дебелина на стената;
  • при външна ограждаща стена – калкан, важат правилата както при външна ограждаща стена без отвори. В застроената площ влиза 1/2 от дебелината, а другата 1/2 е към общите части на сградата;
  • при вътрешни ограждащи стени към обща собственост (коридор, асансьор, стълби и др.), в застроената площ влиза 1/2 от дебелината, а другата 1/2 е към общите части на сградата;
  • към застроената площ се прибавя и цялата площ на тераси, балкони и лоджии по външните им конструктивни очертания;
  • при вътрешни ограждащи стени към съседен самостоятелен обект, в застроената площ влиза 1/2 от дебелината, а другата 1/2 влиза към застроената площ на съседния имот.

Това е площта, която вие реално купувате и ще притежавате и ще пише във вашия нотариален акт. Това е начина, по който трябва сами да си изчислите площта и която ще бъде реално записаната в нотариалния акт.

Всеки самостоятелен обект в сграда по закон притежава процент идеални части от общите части.

В нотариалния акт се записва застроената площ на имота и процента (или промил) идеални части от общите. Общите части включват конструкцията, основите, комините, вертикалните щрангове на ОВК, ВиК и Ел. инсталациите.

Ако по нотариален акт притежавате например 7% идеални части от 100 кв.м. общи части не означава, че притежавате 7 кв.м. площ. Това означава,че притежавате всеки квадратен метър от общите част на сградата, всяка част от конструкцията, съответно всеки линеен метър от всички инсталации в сградата със съответния процент - 7%, ведно с всички останали собственици. Не може да се определи и да се отдели кои са точно тези ваши 7% общи части, къде се намират или да си ги заградите примерно. Това е по закон.

Закупувайки апартамента, Вие по закон придобивате съответния процент идеални части от общите такива. Нито може да си купите само идеални части от общите, нито пък строителят може да Ви продаде апартамент и да не ви продаден общите части.

Законното строителство е това, при което не се нарушават законите и наредбите, свързани със строителството. То трябва да се извършва в съответствие с издадените строителни книжа, когато такива са необходими, и с материали от съответното качество.