Контакти

Свържете се с нас

тел. +359 879 13 13 92
тел. +359 877 13 13 85
тел. +359 899 000 874


Офис България:
8230, гр.Несебър, ул.Отец Паисий 56
9000, гр. Варна, ул. Кестен 14, вход В, офис 1

Юридически данни:
ЛидерБГ-България ЕООД
ИНН: 207447080
Юр. адрес: 9000, Болгария, г. Варна, область Варна, муниципалитет Варна, район Приморский, ул. «Кестен» № 14,  офис 1

Банкови реквизити:
БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД (БАКБ АД)
БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ, УЛ. СЛАВЯНСКА  2
SWIFT(BIC CODE): BGUSBGSF
СМЕТКА: BG03BGUS91601410773500
ТИТУЛЯР: ЛИДЕРБГ-БЪЛГАРИЯ ЕООД


АДВОКАТ
тел. +359 888 28 68 85 - Недялка Павлова Бойчева
email:
България: 8230, Област Бургас, гр.Несебър, ул."Иван Вазов" № 23, ет.3
Реквизити
FIBANK AD
ADDRESS BANK: 9 Ivan Vazov str., Nesebar, BULGARIA
IBAN: BG66FINV91501117754770
SWIFT(BIC CODE): FINVBGSF
NEDYALKA PAVLOVA BOYCHEVA


 

Свържете се с нас