Контакти

Свържете се с нас

тел. +359 879 13 13 92
тел. +359 899 000 874
тел. +359 877 13 13 85


Офис:
България: 9000, г. Варна, ул. Кестен 14, вход В, офис 1
Юридически данни:
ЕИК: 202391101
Юр. адрес: 9000, България, г. Варна, област Варна, община Варна, район Приморски, ул. «Кестен» № 14,  офис 2
Банкови Реквизити:
KBC Bank Bulgaria EAD
BULGARIA
IBAN: BG04RZBB91551003150623
SWIFT(BIC CODE): RZBBBGSF


АДВОКАТ
тел. +359 888 28 68 85 - Недялка Павлова Бойчева
email:
България: 8230, Област Бургас, гр.Несебър, ул."Отец Паисий" № 58
Реквизити
KBC Bank Bulgaria EAD
BULGARIA
IBAN: BG86RZBB91551428963918
SWIFT(BIC CODE): RZBBBGSF


 

Свържете се с нас