Продажба в случай на смърт на собственик или съпруг

Как да продадем имот в България в случай на смърт на собственика или един от съпрузите и имотът е закупен по време на брак.


Съгласно българското законодателство недвижимите имоти, закупени при официален брак, принадлежат на двамата съпрузи по равни дялове. Независимо дали бракът е валиден или бракът е прекратен, съпругът или съпругата са вписани или не в нотариалния акт. Единственото изключение е предбрачният договор, в който се посочва, че съпругът е единственият собственик на всяка собственост, която е официално регистрирана на негово име.

Често срещана ситуация е, че има недвижим имот в България, трябва да го продадете, а единият от съпрузите е починал.

За да продадете недвижим имот, трябва да предоставите допълнителен пакет документи. Най-важният от необходимите документи е удостоверение за наследници.

1.Удостоверение за наследници.
В удостоверението е посочено кой точно е наследник и в какви дялове.
Наследяването се определя от два фактора:
1.наличието на завещание;
2.реда на наследяване, определен от закона за наследството.
Изхождайки от това, не е задължително наследник да бъде само съпругът /в съществуващ или прекратен брак/, може би това ще бъдат деца, внуци, съпруг или съпруг в следващ брак.
Съпрузите на наследниците, които не са свързани с наследственото имущество, не участват в сделката за покупко-продажба, освен ако самите те не са собственици на дял от недвижим имот или наследници по закон.
ВАЖНО!!! Продажбата ще бъде възможна само при съгласие на всички наследници.
Всеки наследник трябва да предостави стандартен пакет документи, чийто списък можете да намерите ТУК.

2.Удостоверение за смърт.

3.Удостоверение за гражданско състояние. С периода на проверка /годината, в която е закупен имота/.
Помощ, дава пълна информация за гражданското състояние на собственика по нотариален акт, към момента на покупката на недвижим имот в България. Има ли запис за регистриран брак през този период от време или брак като такъв не е имало, има ли знак за прекратен брак. Без това удостоверение нотариусът няма да осъществи сделката за покупко-продажба.

Нека дадем пример за продажба на недвижими имоти в България, който обобщава няколко точки наведнъж, не само смъртта на един от съпрузите, но и наследяването на имущество: Продажба на къща в комплекс без парцел. Според нотариалния акт собственици са майката и две пълнолетни деца - син и дъщеря. Имотът е закупен от собственичката с брак, тя притежава 1/2 дял, синът и дъщерята притежават по 1/4 дял. Съпругът не е вписан в нотариалния акт. След известно време, след закупуване на къща, съпрузите разтрогват брака. Преди няколко години собственичка почина, децата, наследили по равни дялове, обявиха къщата за продажба. Те бяха в недоумение. Смятат, че майката е едноличен собственик на 1/2 дял. И тъй като са наследници, това означава, че всеки от тях получава освен своята 1/4 част, още 1/4 част от наследството от майката, като всеки е собственик на 1/2 част. Не, не е.
Собственичка към момента на закупуване на къщата е имала официален брак, независимо дали съпругът е вписан в нотариалния акт или не, според българското законодателство той е собственик на половината от имота, който е на съпругата съгласно нотариалния акт. Така 1/2 от къщата се разделя между двамата съпрузи по равни части и всеки от тях притежава 1/4 от дяла.
Това означава, че бащата е собственик на 1/4, дъщерята на 1/4, синът е собственик на 1/4, но 1/4 от дела на майката според удостоверението за наследство, по равни части се разделя между сина и дъщерята. А при продажба бащата трябва да е съгласен с продажбата на своята 1/4 част, само в този случай продажбата ще се състои.
По време на закупуването на къщата и дъщерята, и синът са били официално женени. И двамата съпрузи, както съпругът на дъщерята, така и съпругът на сина, трябва да дадат разрешение за продажба на своя дял, тъй като всеки от тях притежава по закон половината от 1/4 от дяла, притежаван по нотариален акт на съпруга. Делът на майката не подлежи на делба и е личен дял на сина и дъщерята по право на наследяване.
Доста объркваща история. Сделката беше успешна, всички страни се съгласиха и подписаха необходимите документи.

Има много такива примери. Всеки случай е индивидуален. Ако възникне ситуация поради смърт, наследственост относно продажбата на апартамент, къща, земя в България и не знаете как да постъпите в тази ситуация, какви документи ще са необходими за продажбата, моля, свържете се с нас чрез ФОРМАТА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА, опишете ситуацията, Ние ще ви консултираме безплатно!!!!