Дистанционна продажба

Процедурата за дистанционни сделки при покупко-продажба на недвижими имоти в България се практикува отдавна, от 2015г. стана стандартна, а от 2020г. процентът на дистанционните сделки се увеличи значително. Повечето сделки за покупко-продажба на имоти по морето се извършват дистанционно, именно в този район процентът на чуждестранните собственици е много по-висок от броя на местните граждани. Продажбите от разстояние са удобни както за чуждестранни продавачи или граждани на страната, живеещи извън България, така и за купувачи. Нашата компания има богат опит, повече от 10 години, в дистанционните сделки за покупко-продажба, като ги извършва най-активно от 2015г.

 

Имате имот в България, независимо какъв, той може да бъде: апартамент в жилищна сграда, апартамент в комплекс, самостоятелна къща, вила в комплекс, парцел или търговски обект. Не смятате да идвате в страната за сделка за покупко-продажба по каквато и да е причина и искате да продавате дистанционно. Да възможно е.

 

1.Оставяте заявка на сайта на фирмата като попълните ФОРМУЛЯРА

2.След получаване на заявката, менеджер на фирмата се свързва с Вас, уточнява информацията, договаря условията и стартира процедурата по продажба на имота.

3.Посещаваме Вашия имот, правим снимки и видео. Желателно е достъпът до вашия обект/и  да е по всяко време (тук нямаме предвид нощно или тъмно време на денонощието). Управляващата компания на комплекса може да осигури достъп само през делничните дни и само в работно време. Но в повечето случаи основните огледи се извършват през почивните дни или празниците, или извън работно време, тъй като потенциалните клиенти избират това, което им е удобно. Свободният достъп увеличава шансовете за по-бързо намиране на купувач.

4.На този етап можете да подпишете договор за сътрудничество, в който да посочите всички условия: цена, възнаграждение, банкова сметка, по която ще бъдат изпратени парите от сделката за покупко-продажба, също така е възможно да включите допълнителни индивидуални позиции, свързани с характеристиките на продажбата. При сключване на договор можете да направите и клауза за предоставяне на фирмата на ключове за оглед на имота/ите със свободен достъп. Но това не е необходимо, може би имате опция, когато ключовете са при приятели, съседи и т.н., които могат да осигурят оглед по всяко време.

5.Изготвяме обява с информация за имота и започваме реклама. Рекламата се извършва не само на личния уебсайт на компанията, но и на много други ресурси, откъдето може да дойде потенциален купувач. Това са различни европейски сайтове, български сайтове, както и рекламни портали в Русия и Украйна.

6.При намиране на купувач уведомяваме Продавача за готовността ни да приемем резервация/депозит. Ако споразумението за сътрудничество не е сключено по-рано, тогава на този етап споразумението трябва да бъде подписано между страните. Българското законодателство предвижда възможност за размяна на договори с подписи по електронна поща.

7.След приемане на резервацията започва подготовка на документи. Всички задължения от страна на Продавача трябва да бъдат погасени преди нотариалната сделка, а именно: данъци, такси за поддръжка, сметки за ток и вода. От името на Продавача, който лично не може да плати задължения, ние предоставяме услугата и предписваме тази точка в договора за сътрудничество, услугата е безплатна. След плащане ние предоставяме разписки и удържаме тази сума от сумата за продажба, която Продавачът трябва да получи.

8.Всички документи по сделката се изготвят от Адвокат на фирмата. Продавачът предоставя копия на документите, необходими за сделката. Наборът от документи обикновено е стандартен /Пълномощно, Декларация, Копие от паспорт, Копие от нотариален акт/, но в зависимост от семейното положение, при промяна в статуса на собственика при: смърт, развод, брачен договор, може да са необходими допълнителни документи, чийто списък при подготовката за сделката предостави Адвокат. Можете да намерите на нашия уебсайт в раздела списък ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАВАЧА с пакет от документи, необходими за извършване на сделката за покупко-продажба.

9.Пълномощното се дава на Адвоката на фирмата като Юридическо лице. В пълномощното Продавачът дава на Адвоката правото да извърши сделка за покупко-продажба от свое име, да получи сумата от продажбата по специална адвокатска банкова сметка, да потвърди пред нотариуса, че сумата за продажба е получена в пълен размер, да изпрати получената сума от продажбата по банковата сметка на Продавача, посочена в пълномощното. Към момента на подписване на пълномощното Продавачът трябва да предостави данните за банковата сметка в евро, по която Адвокатът превежда сумата от продажбата. Не е необходимо банковата сметка на Продавача да бъде открита в банка в страната на пребиваване, тя може да бъде банкова сметка на банка във всяка друга държава.

10.Ако Продавачът има открита банкова сметка в България, Купувачът в деня на сделката превежда пари директно по банковата сметка на Продавача, в този случай не се използва банковата сметка на адвоката, а в Пълномощното се посочва само сметката на Продавача, към която Купувачът превежда пари. В този случай Адвокатът, тъй като няма достъп до сметката, трябва да получи от Продавача потвърждение за получаване на цялата продажна сума, след което потвърждава пред нотариуса, че паричните разплащания са извършени.

11.Изготвените от адвоката на фирмата документи за сделката за покупко-продажба се изпращат на Продавача по имейл във формат WORD. Продавачът подписва документите или при местния нотариус по местоживеене, или в българското консулство, ако има такова в района.

12.Всички подписани документи се изпращат с куриерска служба до България на адреса на Адвоката. Контакти, адреси, банкови данни можете да видите на страницата на нашия сайт КОНТАКТИ. Преди изпращане, сканираните документи се изпращат на електронната ни поща на фирмата за проверка за подписи на всички необходими документи.

13.След получаване на документите се определя датата на сделката, Продавачът получава известие.

14.Сключваме сделка за покупко-продажба при нотариус. Адвокатът получава цялата сума от продажбата по специална банкова сметка на адвокат и превежда тази сума по банковата сметка на Продавача, посочена в пълномощното. Таксата за банков превод се заплаща от Продавача. Продавачът може да получи информация за размера на таксата за очаквания паричен превод, като се свърже с банката, в която е открита сметката.

15.Продавачът ни потвърждава, че сумата от продажбата е постъпила по банковата му сметка.

16.Полученият от Адвоката нотариален акт след вписване на сделката за покупко-продажба се предава на Продавача: 1.По куриер, на посочения адрес, за сметка на Продавача; 2.На всяко лице, чиито данни са предоставени от Продавач, в офиса на адвоката на фирмата.

17.В случай, че банката на Продавача изисква официално потвърждение на основанието за получените пари по банкова сметка на съответния официален език на държавата, в която се намира банката, Продавачът ще се нуждае от лицензиран превод на нотариалния акт от български на съответния официален език. Предоставяме лицензирана преводаческа услуга, заплащане за сметка на Продавача. Преводът се извършва преди предаването на нотариалния акт на Продавача. Ако нотариалният акт вече е предаден, Продавачът самостоятелно се обръща към лицензираната преводаческа фирма.